สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสั่งซื้อคอมมือสองได้แก่

  1. ตรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์: ก่อนที่จะซื้อคอมมือสองควรตรวจสอบสภาพของเครื่องก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของฮาร์ดแวร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ การ์ดจอ และการ์ดเสียง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอุปสรรคหรือชำรุดที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานในอนาคต
  2. ทราบประวัติการใช้งาน: รู้จักประวัติการใช้งานของคอมมือสองที่จะซื้อ โดยสอบถามผู้ขายเกี่ยวกับประวัติการใช้งาน รวมถึงสภาพการใช้งานที่ผ่านมาของเครื่องด้วย
  3. ตรวจสอบราคา: ควรตรวจสอบราคาของคอมมือสองในตลาดเพื่อเปรียบเทียบราคากับสภาพของเครื่อง และให้มั่นใจว่าราคาที่จะซื้อเป็นไปตามมูลค่าของสินค้าจริง
  4. สอบถามสภาพการใช้งาน: ถามเจ้าของเดิมว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการใช้งาน เพื่อที่จะได้ประเมินว่าคอมมือสองที่จะซื้อมีปัญหาเดียวกันหรือไม่
  5. ตรวจสอบการรับประกัน: ควรตรวจสอบการรับประกันสินค้าว่ายังมีอยู่หรือไม่ และใช้งานได้ตามที่ระบุไว้หรือไม่
  6. ตรวจสอบเอกสาร: ควรตรวจสอบ